Privacy Verklaring

Uw privacy is uitermate belangrijk voor Videomotion (hierna genoemd “Videomotion”, “wij” of “ons”). De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Videomotion.

Videomotion streeft ernaar uw privacy te handhaven en zorg te dragen voor de persoonlijke informatie die u ons verschaft door ze vertrouwelijk en zorgvuldig te behandelen. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Videomotion verzamelt en de manieren waarop we deze persoonsgegevens gebruiken en verwerken.
Het bezoeken van de Website impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van achterlating van uw persoonsgegevens of via opt-in) van de Privacy Verklaring en op die manier ook van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Soorten persoonsgegevens

Videomotion kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:
Naam
Voornaam
Bedrijfsnaam
Bedrijfsadres
E-mailadres
Telefoonnummer (vast/gsm)
Bedrijfsnaam
Taalvoorkeuren
Daarnaast verzamelt Videomotion anonieme informatie betreffende uw gebruik van de website van Videomotion. Dit kan onder meer gaan over informatie omtrent: gebruikte browser, bezochte pagina’s, IP-adres, herkomst van uw bezoek… Via deze informatie kan u niet geïdentificeerd worden, maar het laat ons wel toe om statistieken te trekken van website gebruik.

Verzameling en verwerking persoonsgegevens

Soms vraagt Videomotion u om persoonsgegevens in te vullen. Die gegevens kunnen worden gebruikt om u verder te informeren over onze diensten of nieuws in verband met Videomotion. Hieronder vallen ook de verstrekking van gegevens in het kader van een offerte-aanvraag of de uitwisseling van business cards.

Indien u dit niet wenst, kan u ons via een email op info@videomotion.be eenvoudig laten weten dat u deze communicatie stop wil laten zetten. U kan via dezelfde weg op elk moment uw verstrekte gegevens inkijken, opvragen, wijzigen of verzet aan tekenen tegen de verwerking ervan. Het uitschrijven op onze nieuwsbrieven of uw communicatievoorkeuren aanpassen, kan door op de in elke Videomotion-mail voorziene uitschrijflink te klikken.

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de manier waarop Videomotion persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u ons via dezelfde adressen contacteren.

Videomotion treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld en kan de verwerking ervan ook opdragen aan externe verwerkers. In beide gevallen neemt Videomotion alle nodige maatregelen om de veiligheid en privacy van de verwerking te waarborgen. Uw gegevens zullen, behalve aan deze verwerkende partijen, daarnaast nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij wanneer een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Gebruik en opslag persoonsgegevens

Videomotion kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:
Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur
Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website
Het aanmaken van statistische documenten
De opmaak van een offerte
Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken
Met het oog op het detecteren van profielen gelijkend op het uwe, tenzij u zich hiertegen uitdrukkelijk hebt verzet
Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Videomotion uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor de onder de gebruiksopsomming hierboven vermelde doelen.

Beveiliging persoonsgegevens

Videomotion verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot en verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

In het uitzonderlijke geval van verlies van of inbreuk op uw persoonlijke data, engageert Videomotion zich ertoe om dit verlies of inbreuk binnen de 72u te melden en noodzakelijke actie te ondernemen om verdere schade tegen te gaan.

Cookies

Op 5 juni 2012 is de cookiewetgeving van kracht in Europa. Deze wet bepaalt dat websites hun bezoekers duidelijk en volledig moeten informeren over het gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op de computer van de gebruiker bij het bezoek aan een website.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen permanente en tijdelijke cookies enerzijds en tussen directe en indirecte cookies anderzijds. Cookies zijn permanent wanneer zij op de computer van de gebruiker blijven staan, ook nadat deze de browser gesloten heeft; tijdelijke cookies verdwijnen van zodra de gebruiker de browser gesloten heeft. Directe cookies worden door de website zelf verzonden; indirecte cookies zijn dan weer afkomstig van derden.

Sommige van deze cookies onthouden functionele voorkeuren zoals de taalkeuze van de gebruiker. Andere cookies moeten een analyse van informatie toelaten zoals het aantal bezoeken op een website. Nog andere cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Functionele cookies

De functionele cookies (permanent en direct) op de website van Videomotion zijn cookies die noodzakelijk zijn om de site te laten functioneren en registreren de door de bezoeker ingegeven voorkeuren (bv. taalkeuze) en herkennen de bezoeker wanneer deze de website opnieuw bezoekt. Onderaan vindt u hoe u dit kan doen.

Cookies voor analytische doeleinden

Deze website maakt voorts gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) voor statistische doeleinden. Google Analytics maakt zelf gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers deze website gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website van Videomotion wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Videomotion.

Google mag deze informatie niet aan derden verschaffen tenzij Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door het accepteren van deze Privacy Verklaring geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Indien u niet wilt dat er gegevens over uw websitebezoek doorgegeven worden aan Google Analytics kan u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren. Meer info over privacy in Google Analytics kan u hier terugvinden.

Wistia cookies

Dit is een externe cookie van Wistia en wordt gebruikt om het afspelen van video te hervatten als deze wordt onderbroken.

‘Retargeting’ is een vorm van op interesses gebaseerd adverteren waarmee we u advertenties willen tonen die zijn geselecteerd op basis van uw online-surfactiviteit op onze website. Hierdoor kunnen we adverteren naar mensen die eerder onze website hebben bezocht. Deze cookies worden meestal op uw apparaat geplaatst door advertentienetwerken van derden. We vermelden hieronder de belangrijkste externe netwerken waarmee we werken.
Facebook
LinkedIn
Google Adwords
Zonder deze cookies zijn online advertenties die u tegenkomt minder relevant voor u en uw interesses.
Cookies verwijderen en uitschakelen

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Via de browserinstellingen op uw computer kan u echter reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser of surf naar http://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen voor uitleg. Op http://www.youronlinechoices.com/be-nl/ kan u aanduiden welke bedrijven wel en welke niet uw surfgedrag mogen vastleggen.

Update Privacy Verklaring

Deze Privacy Verklaring kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden in functie van wettelijke of andere evoluties. Wijzigingen treden in van zodra zij op deze website kenbaar worden gemaakt.

Klachten

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop Videomotion uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

arrow_drop_up arrow_drop_down